Už čoskoro vám predstavíme nový web Ateliér Pablo o.z.

2% z dane

Vážení rodičia, študenti a priaznivci školy,

prosíme Vás o poukázanie 2% z vašej dane pre naše Ateliér Pablo o.z. Podporíte tým organizovanie pravidelných žiackych výstav školy, verejných workshopov a ďalších tvorivých aktivít školy (napr. ilustrácie kníh pre deti žiakmi školy).
Organizácia koncepčne zameranej výstavy, ktorú by sme radi organizovali každé 2 roky pod názvom Pablobienále, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky na prenájom priestorov, tvorbu a tlač katalógov, pozvánok a plagátov, propagáciu v mediálnych prostriedkoch, zakúpenie rôzneho inštalačného materiálu atď.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Ateliér Pablo o.z.
Sídlo: Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42164966
DIČ:  2024075493


Kontakt: info@szuspablo.sk