Vitajte!

Ste tu na správnom mieste.

Ľudia si často zamieňajú výtvarný krúžok či výtvarný kurz s poslaním základnej umeleckej školy. ZUŠ s výtvarným odborom je súčasťou školského vzdelávacieho systému SR.
Poslaním združenia je vzdelávanie umením a pre umenie v oblasti výtvarnej výchovy pre žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.

Ateliér Pablo o.z.