Môžete nás podporiť 2 % z dane

Názov: Ateliér Pablo o.z.

Sídlo: Zámočnícka 36/1, 917 01 Trnava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42164966 
DIČ: 2024075493

Ako postupovať

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu:
  • požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane a podľa neho vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane
  • obe tlačivá prosím doručte najneskôr do 26. apríla na adresu sídla o.z., alebo priamo na príslušný daňový úrad do 30. apríla
Ak ste fyzická osoba – SZČO, alebo iná právnická osoba,

ste oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať Vami určeným prijímateľom.

Dokumenty na stiahnutie


ČASOVÉ LEHOTY NA POUKÁZANIE

Pre fyzické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 2. apríla 2024. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane.

Pre právnické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 2. apríla 2024. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. 

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

Pre zamestnancov

V lehote na podanie daňového priznania do 2. apríl 2024.

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


Viac o 2 % z dane si môžete prečítať na www.rozhodni.sk.